Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Verhalen over koeien in Frankrijk en België

Terug naar de Home page

Webinar georganiseerd door het Interreg project SIMILAR (Bekijk of herbekijk: Klik hier)

25 april 2022 van 17u tot 19u 

Het project SIMILAR

Het SIMILAR-project beoogt innovatieve oplossingen aan te reiken aan kmo’s en microbedrijven zodat deze efficiënter kunnen werken in een concurrerende, grensoverschrijdende en meertalige bedrijfsomgeving. Het hoofddoel is oplossingen te zoeken en te ontwikkelen om de handel tussen de regio Hauts-de-France en België vlotter en dynamischer te laten verlopen door online ondersteunende tools te creëren en specifieke opleidingssessies te organiseren. De partners in dit project zijn: de Hogeschool Gent, de Universiteit van Rijsel, de Universiteit van Mons, Syntra West, Le Forem en de Provincie Oost-Vlaanderen.  SIMILAR, bestaande uit een groep van onderzoekers en vertegenwoordigers van deze instellingen, heeft zijn werkzaamheden meer in het bijzonder toegespitst op de agro-voedingssector. Deze webinar is gewijd aan een dier dat emblematisch is voor onze streken: de koe.  

Doel van de webinar

De doelstellingen van deze webinar zijn enerzijds het contextualiseren van de verhalen over koeien, het vertellen van hun rijkdom en het tonen van hun culturele dimensie. Wat is de toekomst van de koe in onze streken, nu de vleesconsumptie lijkt af te nemen – in de afgelopen twintig jaar is de consumptie gemiddeld met 1,5% per jaar gedaald – als gevolg van nieuwe eetgewoonten of van opeenvolgende vertrouwenscrises bij de consument na gezondheidsproblemen (zoals BSE)? Koeien worden gefokt hetzij voor de melkproductie (melkrassen), hetzij voor de vleesproductie (vleesrassen of zoogkoeienrassen), hetzij voor beide (gemengde rassen). In Frankrijk zou 16% van de huidige zoogkoeienpopulatie in de komende jaren kunnen verdwijnen. Bovendien concurreert melk met nieuwe producten zoals plantaardige melk. Ook de inkomens van de landbouwers staan de laatste jaren sterk onder druk.

Onze regio’s zijn gekend voor hun uitzonderlijke koeienrassen, zoals de Bleue du Nord of de Rouge flamande, die op landbouwbeurzen worden gepresenteerd. Wat zijn in dit verband, op Europees niveau, de uitwisselingen en moeilijkheden tussen België en Hauts-de-France? Wat zijn de culturele verschillen tussen onze regio’s? Welke toekomstige agro-ecologische transities worden verwacht? En wat zouden de oplossingen kunnen zijn om de samenwerking tussen Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen te verbeteren (met name op het gebied van taal en cultuur, juridische kwesties en reglementering, MVO)?

Sprekers

Wij hebben het genoegen 4 sprekers te verwelkomen:

  • Joris Coenen – Manager Belgian Meat Office, VLAM, “De drijfveren van de globale vleeshandel: een mix van vele factoren”.
  • Sophie Marchal, Herd-Book Blanc-Bleu Belge – Présentation de la Blanc-Bleu Belge
  • Laetitia Billes – Union Bleue du Nord – Présentation de la Bleue du Nord
  • Alain Turck, présentation des vaches de la Thiérache (Charte Ruminants dans le cadre du PAT/Plan alimentaire territorial de Thiérache)

Tekenaar Vincent Rif heeft tijdens de webinar een reeks cartoons gemaakt waarin de presentaties worden samengevat.

footer anchor