Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Projectteam

Hieronder vindt u een overzicht van de leden van het Interreg SIMILAR projectteam.

Pablo Decock
Projectleider
Lector-onderzoeker
Lector Frans-Spaans
Interculturele communicatie
Vertaling
pablo.decock@hogent.be

Çiler Ömer
Medewerkster E-Learning

Vertaalster

ciler.omer@umons.ac.be

Isabelle Robert
Universitair docent in de
Bedrijfswetenschappen Doctor in de economische wetenschappen
Lid van het LSMRC/MERCUR
Duurzaamheid, Sociale verantwoordelijkheid isabelle.robert@univ-lille.fr

Christine Michaux
Professor
Cognitieve semantiek en pragmatiek
Gespecialiseerde vertaling
Terminologie
christine.michaux@umons.ac.be

Viviane Grisez
Directrice Centre de Langues Vivantes UMons
Voorzitter ARILUF
Talendidactiek
Ontwikkeling digitale platforms
viviane.grisez@umons.ac.be

Thomas Beaufils
Universitair docent
Etnoloog
Civilisatie (Nederland, Vlaanderen)
Interculturaliteit
thomas.beaufils@univ-lille.fr

Cristina Longo
Universitair docent
Management wetenschappen
Consumentengedrag
Maatschappelijke verantwoordeljkheid
Duurzame ontwikkeling
cristina.longo@univ-lille.fr

Armand Héroguel
Universitair docent
Juridische vertaling
Institutionele terminologie
Juridische linguïstiek
armand.heroguel@univ-lille.fr

Michel Malengreaux
Lector-onderzoeker
Lector Frans-Spaans
Afstandsleren
Computer Ondersteund Vertalen michel.malengreaux@hogent.be

footer anchor