Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Modules cultuur en talen

Communicatie- en begripsproblemen belemmeren het handelsverkeer in het grensoverschrijdende gebied. De onderstaande modules zijn bedoeld om iedereen in staat te stellen de culturele gewoonten aan weerszijden van de grens beter te begrijpen en beter om te gaan met de  bedrijfsculturen die er leven. De modules zullen geleidelijk ter beschikking van onze lezers worden gesteld naarmate onze werkzaamheden vorderen.

footer anchor