Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Modules Recht

Bedoeling van deze rubriek

Om cultuur te definiëren, kan je de behoeftenpiramide (naar Maslow, 1943) gebruiken. Onderaan heb je de basisbehoeften die we met dieren delen (eten, drinken, slapen, etc.).
Helemaal bovenaan vindt men de zelfactualisatie en daaronder psychologische behoeften zoals de behoefte aan erkenning en de behoefte aan vriendschap en liefde
Maar daartussenin bevinden zich de behoeften van veiligheid en zekerheid. Dat komt grotendeels met de organisatie van de samenleving overeen.
Elke samenleving is georganiseerd om de behoeften van haar leden op een bepaalde manier te bevredigen. Deze organisatie van de samenleving noemen we “cultuur”.
Daarbij worden instellingen uitgevonden en natuurlijk ook benoemd. Daarvoor worden termen gebruikt, dat zijn lexicale eenheden wiens betekenis door de overheid wordt bepaald.
Tot nu toe geen vuiltje aan de lucht zou je denken, maar nee! Ook al blijven we binnen dezelfde taal, in ons geval het Frans, kunnen deze termen een andere betekenis hebben. De duivel zit in de details!

Bron van de afbeelding: wikipedia

Algemeen opzet

Bij het kopen en verkopen van voeding gaat het om relaties. Relaties met je klanten, met je leveranciers, met je werknemers, met de overheid, etc.

Op basis daarvan zou je tussen relaties met privaatrechtelijke personen enerzijds en met publiekrechtelijke personen anderzijds kunnen denken. Toch lijkt dit voor het Interreg-project veel te theoretisch te zijn. Het is misschien beter om onderwerpen voor bedrijfsjuristen te onderscheiden van onderwerpen die iedereen kunnen betreffen. Als eerste denken we aan de consument die zich vragen stelt over producten van over de grens. Als tweede aan degene die een baan aan de andere kant van de grens heeft gevonden.

Concreet

We kunnen enerzijds:

Issues voor het grote publiek: consumentenrecht en arbeidsrecht

behandelen en anderzijds

Issues voor de zelfstandige en de bedrijfsjurist: ondernemingen, fiscus en contracten

Wat daarbij niet mag worden vergeten zijn de termen!

Binnenkort meer nuttige informatie!

Maak kennis met onze expert

Neem contact op voor meer informatie. info@interreg-similar.eu.

footer anchor