Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Module: Hoe bouw ik mijn MVO-strategie uit?

– Welk soort verbintenissen wil het bedrijf aangaan: een incrementele strategie (eco-design, zacht transport, omgekeerde logistiek, verantwoord inkopen, enz.) of een doorbraakstrategie in de zin dat ik mijn bedrijfsmodel grondig verander om een duurzaam bedrijfsmodel te ontwikkelen?
– Wat zijn mijn verplichtingen? Wat zijn mijn doelstellingen? Binnen welke termijn? Wie moet ik mobiliseren in termen van interne en externe belanghebbenden?
– Wat zijn de prioritaire CSR-acties op milieu-, sociaal en maatschappelijk gebied? Hoe geef ik ze voorrang?
– Wat is het draaiboek op korte en middellange termijn?

Volg onze e-learning module ‘Hoe bouw ik mijn MVO-strategie uit?’ Onze e-learning modules zijn op maat gemaakt op het platform Articulate. Vul hieronder uw gegevens in en begin meteen.

Hier komt een formulier

footer anchor