Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
4 modules zijn in aanbouw. U kunt hieronder al zien welke inhoud toegankelijk zal zijn:
1) Waarom een MVO-aanpak en hoe?
– Waarom MVO? Waarom CSR integreren in mijn bedrijfsstrategie? Wat zijn de voordelen? Wat is de druk van burgers, regelgeving, concurrentie, ….?
– Hoe bouw je een MVO-strategie uit? Wat zijn de verschillende sleutelstadia voor een microbedrijf?

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE STAPPEN VOOR EEN KMO OF MICROBEDRIJF?

De doelstellingen van SIMILAR zijn om u te helpen een diagnose te stellen van de milieu- en sociale problemen van uw bedrijf, om de belanghebbenden te identificeren en in kaart te brengen en om een actieplan op te stellen door prioriteit te geven aan milieu- en/of sociale acties. SIMILAR kan u ook ondersteunen door de evolutie van uw CSR-acties te meten en door u te helpen bij het bouwen van rapporteringstools.

2) Hoe moet een CSR-diagnose worden uitgevoerd?
– Hoe kan ik de milieu-, sociale en maatschappelijke MVO-aspecten in mijn bedrijfstak beoordelen?
– Hoe kan ik de intern uitgevoerde acties beoordelen?
– Hoe kan ik nagaan of het DNA, de waarden, de merkidentiteit en het product/dienstenaanbod van mijn bedrijf verenigbaar zijn met CSR-kwesties en duurzaamheidsprincipes?
– Hoe identificeer en breng ik mijn stakeholders in kaart?
– Hoe stel ik mijn materialiteitsmatrix op?

3) Hoe bouw ik mijn MVO-strategie uit?
– Welk soort verbintenissen wil het bedrijf aangaan: een incrementele strategie (eco-design, zacht transport, omgekeerde logistiek, verantwoord inkopen, enz.) of een doorbraakstrategie in de zin dat ik mijn bedrijfsmodel grondig verander om een duurzaam bedrijfsmodel te ontwikkelen?
– Wat zijn mijn verplichtingen? Wat zijn mijn doelstellingen? Binnen welke termijn? Wie moet ik mobiliseren in termen van interne en externe belanghebbenden?
– Wat zijn de prioritaire CSR-acties op milieu-, sociaal en maatschappelijk gebied? Hoe geef ik ze voorrang?
– Wat is het draaiboek op korte en middellange termijn?

4) Hoe kan ik me mobiliseren en communiceren over CSR?
– Hoe kan ik mobilisatie ontwikkelen rond de drie sleutelgebieden van bewustmaking, opleiding en verankering?
– Hoe rapporteren om te verbeteren, intern te motiveren en extern te communiceren?
– Wat zijn de regels voor verantwoorde communicatie?

Maak kennis met onze expert

Neem contact op voor meer informatie. info@interreg-similar.eu.

footer anchor