Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)

De uitvoering van een strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) stelt bedrijven in staat om in te spelen op de milieu- en sociale uitdagingen die inherent zijn aan hun activiteitensector, maar ook om de risico’s die zij kunnen lopen te identificeren en beter te beheersen. Deze MVO-strategie stelt hen in staat om aan de verwachtingen van de verschillende stakeholders (leveranciers, klanten, distributeurs, enz.) te voldoen, nieuwe kansen aan te grijpen (toegang tot nieuwe markten, innovatie, onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten, kostenverlaging, enz.

De doelstellingen van SIMILAR zijn om u te helpen een diagnose te stellen van de milieu- en sociale problemen van uw bedrijf, om de belanghebbenden te identificeren en in kaart te brengen en om een actieplan op te stellen door prioriteit te geven aan milieu- en/of sociale acties. SIMILAR kan u ook ondersteunen door de evolutie van uw CSR-acties te meten en door u te helpen bij het bouwen van rapporteringstools.

3 blokken van vaardigheden

1. Diagnose van MVO-kwesties en verwachtingen van belanghebbenden

2. Ontwikkeling van een MVO-aanpak: van het MVO-actieplan tot de valorisatie van de resultaten met stakeholders

3. Inzet van MVO-rapportage-indicatoren

Veel bedrijven kiezen ervoor hier niet zelf actief over te communiceren. Activiteiten op dit terrein zijn bijvoorbeeld werknemers die in bedrijfstijd op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan een goed doel of sponsoring.

Maak kennis met onze expert

Neem contact op voor meer informatie. info@interreg-similar.eu.

footer anchor