Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

FIT, Flanders Investment and Trade

Steun aan de ondernemers bij export:

Flanders Investment & Trade heeft verschillende steunmaatregelen om het internationaal ondernemen door de Vlaamse ondernemer te bemoedigen en te faciliteren, daar is onze subsidie voor deelname aan een internationale beurs- of niche-event er één van.

 • (1) Voorwaarden:
  • Aanvrager kwalificeert als kmo (of ondernemersorganisaties of (gemengde) kamers van koophandel)
  • Aanvrager heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest
  • Op het event wordt het FIT logo zichtbaar gebruikt
 • (2) Wat wordt er gesubsidieerd?
  • Deelname event met beursstand binnen EU:
   • Procentueel forfait van de huurkosten van de standoppervlakte (exlusief btw) op basis van de aangeleverde factuur van de organisator
    • 75% huurkosten: aanvrager heeft nog geen 4 goedgekeurde subsidieaanvragen uit ons generieke steunstelsel (met max van 5.000 euro)
    • 50% huurkosten: aanvrager heeft reeds 4 goedgekeurde subsidieaanvragen uit ons generieke steunstelsel (met max van 7.500 euro)
   • Geen tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten
 • Deelname event met beursstand buiten EU:
  • Procentueel forfait van de huurkosten van de standoppervlakte (exlusief btw) op basis van de aangeleverde factuur van de organisator
   • 75% huurkosten: aanvrager heeft nog geen 4 goedgekeurde subsidieaanvragen uit ons generieke steunstelsel (met max van 5.000 euro)
   • 50% huurkosten: aanvrager heeft reeds 4 goedgekeurde subsidieaanvragen uit ons generieke steunstelsel (met max van 7.500 euro)
  • *Tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten (maar subsidiabel voor 1 persoon)
   • 75% land-specifiek forfait: aanvrager heeft nog geen 4 goedgekeurde subsidieaanvragen uit ons generieke steunstelsel
   • 50% land-specifiek forfait: aanvrager heeft reeds 4 goedgekeurde subsidieaanvragen uit ons generieke steunstelsel
 • Deelname event zonder beursstand (sponsor, ingekochte spreektijd, huur showroom) binnen EU (niche-event):
  • Procentueel forfait van ons forfait van 5.000 euro
   • 75% van 5.000 euro – en zodus 3.750 euro: aanvrager heeft nog geen 4 goedgekeurde subsidieaanvragen uit ons generieke steunstelsel
   • 50% van 5.000 euro – en zodus 2500 euro: aanvrager heeft reeds 4 goedgekeurde subsidieaanvragen uit ons generieke steunstelsel
 • Geen tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten
 • Deelname event zonder beursstand (sponsor, ingekochte spreektijd, huur showroom) buiten EU ((niche-event):
  • Procentueel forfait van ons forfait van 5.000 euro
   • 75% van 5.000 euro – en zodus 3.750 euro: aanvrager heeft nog geen 4 goedgekeurde subsidieaanvragen uit ons generieke steunstelsel
   • 50% van 5.000 euro – en zodus 2500 euro: aanvrager heeft nog geen 4 goedgekeurde subsidieaanvragen uit ons generieke steunstelsel
 • *Tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten (maar subsidiabel voor 1 persoon)
  • 75% land-specifiek forfait: aanvrager heeft nog geen 4 goedgekeurde subsidieaanvragen uit ons generieke steunstelsel
  • 50% land-specifiek forfait: aanvrager heeft reeds 4 goedgekeurde subsidieaanvragen uit ons generieke steunstelsel
 • ! NOOT: bij deelname aan een groepsstand van FIT, en er is sprake van verminderd tarief, kan hier bijkomstig geen subsidie voor verkregen worden
  • Uitzondering: deelname vindt plaats buiten de EU, dan kan wél subsidie verkregen worden voor de reis- en verblijfkosten
 • (3) Aanvraagprocedure:
  • Via uw MYFIT account kunt u heel eenvoudig deze financiële steun aanvragen
   • De desbetreffende dossierbeheerder zal alvast volgende stukken opvragen:
    • Inschrijvingsformulier
    • Factuur deelname
    • Bewijs van het gebruik van het FIT-logo op de actieve deelname
    • *Desgevallend, factuur reis- en verblijfkosten
  • FIT dient min. 7 kalenderdagen voor aanvangsdatum van het event in het bezit te zijn van uw subsidieaanvraag (uitzondering: hoogdringendheid, last minute opportuniteit)
  • Uiteindelijk wordt de subsidie na de beursdeelname (na het opladen van de relevante stukken) uitbetaald

Volledigheidshalve geef ik ook nog graag mee dat bij FIT subsidie verkregen kan worden voor de ontwikkeling van digitale commerciële internationale bedrijfscommunicatie (bijvoorbeeld een marketingcampagne naar aanleiding van, of na een beurs). De voorwaarden zijn hier hetzelfde (inclusief verplicht gebruik van het FIT-logo) maar bijkomend dat er gewerkt wordt met een externe partner, én de eindfactuur minimum 50% van het te ontvangen subsidiebedrag bedraagt).

 • 75% van ons forfait van 6.000 euro – en zodus 4.500 euro: aanvrager heeft nog geen 4 goedgekeurde subsidieaanvragen uit ons generieke steunstelsel
 • 50% van ons forfait van 6.000 euro – en zodus 3.000 euro: aanvrager heeft reeds 4 goedgekeurde subsidieaanvragen uit ons generieke steunstelsel

In totaal kan een onderneming maximum 4x steun per jaar ontvangen van FIT.

footer anchor