Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Chocolade – R –

Terug naar voorgaande pagina

Rainforest Alliance

rauw

regenwoud (het)

rijke bodem

rijk aroma (het)

rijp

room

                

Rainforest Alliance

cru (m), crue (f)

forêt équatoriale / tropicale / humide (f)

sol riche (m)

arôme développé (m)

mûr

crème (f)

Rainforest Alliance

raw

rainforest

rich soil

developed flavour/aroma, aromatic flavour

ripe

cream

footer anchor