Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Communiquer dans la langue du chocolat

Betreft een commerciële taalopleiding in het Frans voor Vlamingen.

Meer informatie volgt.

Bekijk de video hiernaast.

Hier komt een formulier

footer anchor