Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Communiceren in de taal van het bier

betreft een commerciële taalopleiding in het Vlaams voor Walen. Wordt gegeven in het Frans.
Op locatie in Wallonië.
Meer informatie volgt.

Hier komt een formulier

footer anchor