Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

“Communiceren in de taal van de chocolade“

Betreft een commerciële taalopleiding in het Vlaams voor Walen.

Meer informatie volgt.

Hier komt een formulier

footer anchor