Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Opleidingen Wallonië

De onderstaande on campus opleidingen in Wallonië zijn bedoeld om iedereen in staat te stellen de culturele gewoonten aan weerszijden van de grens beter te begrijpen en beter om te gaan met de bedrijfsculturen die er leven.

footer anchor